1. RUDÍKOVSKÝ BIATLON

Obec Rudíkov ve spolupráci se s místními spolky pořádala v neděli 29. ledna první ročník Rudíkovského biatlonu.

Pro děti byla zajištěna výstroj a závod byl samozřejmě i se střelbou! Tratě odpovídající věku závodníků. Po celý den bylo zajištěné občerstvení.


TRAŤ ZÁVODU

65 účastníků prvního ročníku Rudíkovského biatlonu byla hezká účást. Všem kdo se podíleli na organizaci patří velké díky. Hasičům děkujeme za perfektní zajištění bezpěčného přejíždění silnice u hřbitova.

Pro nejmenší kategorii do 7 let jsme optimalizovali trať umístěním na umělé hřiště. Pojedou tedy (150 metrů + střelba + 150 metrů).